• Met het * teken kunt u zoeken naar termen waarvan u de spelling niet exact weet, of termen waarbij spellingsvarianten voor kunnen komen. Voorbeeld: met de zoekterm Eland* vindt u zowel ‘Eland’ , ‘Elandts’ als ‘Elands’.

  • N.B. Alleen voor de fotoverzameling. Wilt u op straatnaam zoeken in alle collecties tegelijk of in prenten en tekeningen, kaarten en affiches, gebruik dan ‘vrij zoeken’.

  • Bij de fotoverzameling is de voorstelling het uitgangspunt voor de datering (jaar en indien bekend maand en dag), bij prenten, tekeningen, kaarten en affiches wordt het jaar van vervaardiging vermeld. Wanneer de datering van de gevonden afbeelding geschat is, staat er ‘ca.’ voor.

  • Hierbij ook drukkers en uitgevers

  • Op de namen van buurten, wijken en stadsdelen kunt u overzichtsafbeeldingen opzoeken als luchtfoto’s of perspectiefprenten. Afbeeldingen van straten in een bepaalde buurt kunt u alleen opzoeken door op individuele straatnamen te zoeken.

Vignette Gemeente Den Haag

Koninklijke stad

Al sinds het einde van de 13e eeuw is Den Haag regeringsstad, vaak was het ook de residentie van het staatshoofd. Eerst van het graafschap Holland, later van het gewest Holland én de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden. Daarna van de Bataafse Republiek en vanaf 1813 van het Koninkrijk der Nederlanden. Paleis Noordeinde is het werkpaleis van de koning. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters wonen nu nog in Wassenaar. Na de restauratie van Huis ten Bosch verhuizen zij naar dat paleis. U vindt hier een selectie van beeldmateriaal over Den Haag als koninklijke stad.

Resultaten 1 - 2 van 2
Sorteer op: Datum