• Met het * teken kunt u zoeken naar termen waarvan u de spelling niet exact weet, of termen waarbij spellingsvarianten voor kunnen komen. Voorbeeld: met de zoekterm Eland* vindt u zowel ‘Eland’ , ‘Elandts’ als ‘Elands’.

  • N.B. Alleen voor de fotoverzameling. Wilt u op straatnaam zoeken in alle collecties tegelijk of in prenten en tekeningen, kaarten en affiches, gebruik dan ‘vrij zoeken’.

  • Bij de fotoverzameling is de voorstelling het uitgangspunt voor de datering (jaar en indien bekend maand en dag), bij prenten, tekeningen, kaarten en affiches wordt het jaar van vervaardiging vermeld. Wanneer de datering van de gevonden afbeelding geschat is, staat er ‘ca.’ voor.

  • Hierbij ook drukkers en uitgevers

  • Op de namen van buurten, wijken en stadsdelen kunt u overzichtsafbeeldingen opzoeken als luchtfoto’s of perspectiefprenten. Afbeeldingen van straten in een bepaalde buurt kunt u alleen opzoeken door op individuele straatnamen te zoeken.

Vignette Gemeente Den Haag

Leidschendam-Voorburg in de 19e eeuw

Het Haags Gemeentearchief (HGA) en het Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg werken samen. In dat kader zijn de afgelopen maanden foto's van Leidschendam en Voorburg aan de beeldbank toegevoegd die vanouds bij het HGA aanwezig waren. De collectie Prenten en Tekeningen bevatte al langer afbeeldingen van beide plaatsen. U vindt hier een selectie van 19e-eeuwse foto's, prenten en tekeningen van Leidschendam en Voorburg.

Pagina 1 van 4
Resultaten 1 - 12 van 47
Sorteer op: Datum