• Met het * teken kunt u zoeken naar termen waarvan u de spelling niet exact weet, of termen waarbij spellingsvarianten voor kunnen komen. Voorbeeld: met de zoekterm Eland* vindt u zowel ‘Eland’ , ‘Elandts’ als ‘Elands’.

  • N.B. Alleen voor de fotoverzameling. Wilt u op straatnaam zoeken in alle collecties tegelijk of in prenten en tekeningen, kaarten en affiches, gebruik dan ‘vrij zoeken’.

  • Bij de fotoverzameling is de voorstelling het uitgangspunt voor de datering (jaar en indien bekend maand en dag), bij prenten, tekeningen, kaarten en affiches wordt het jaar van vervaardiging vermeld. Wanneer de datering van de gevonden afbeelding geschat is, staat er ‘ca.’ voor.

  • Hierbij ook drukkers en uitgevers

  • Op de namen van buurten, wijken en stadsdelen kunt u overzichtsafbeeldingen opzoeken als luchtfoto’s of perspectiefprenten. Afbeeldingen van straten in een bepaalde buurt kunt u alleen opzoeken door op individuele straatnamen te zoeken.

Vignette Gemeente Den Haag

Fietsen stallen

Vanaf 3 oktober 2016 mogen in de Grote Marktstraat en directe omgeving geen fietsen meer staan buiten een rek, vak of stalling. Openbare fietsenstallingen zijn er vanouds bij stations en bijvoorbeeld in de badplaats Scheveningen. Na de oprichting van Biesieklette in 1983 kwamen er meer. Stichting Biesieklette beheert inmiddels 31 openbare fietsenstallingen in Haaglanden. Hier vindt u een beknopte beeldgeschiedenis van het stallen van fietsen in Den Haag en omgeving.

Pagina 3 van 6
Resultaten 25 - 36 van 62
Sorteer op: Datum