• Met het * teken kunt u zoeken naar termen waarvan u de spelling niet exact weet, of termen waarbij spellingsvarianten voor kunnen komen. Voorbeeld: met de zoekterm Eland* vindt u zowel ‘Eland’ , ‘Elandts’ als ‘Elands’.

  • N.B. Alleen voor de fotoverzameling. Wilt u op straatnaam zoeken in alle collecties tegelijk of in prenten en tekeningen, kaarten en affiches, gebruik dan ‘vrij zoeken’.

  • Bij de fotoverzameling is de voorstelling het uitgangspunt voor de datering (jaar en indien bekend maand en dag), bij prenten, tekeningen, kaarten en affiches wordt het jaar van vervaardiging vermeld. Wanneer de datering van de gevonden afbeelding geschat is, staat er ‘ca.’ voor.

  • Hierbij ook drukkers en uitgevers

  • Op de namen van buurten, wijken en stadsdelen kunt u overzichtsafbeeldingen opzoeken als luchtfoto’s of perspectiefprenten. Afbeeldingen van straten in een bepaalde buurt kunt u alleen opzoeken door op individuele straatnamen te zoeken.

Vignette Gemeente Den Haag

1918

In 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. Nederland was neutraal maar levensmiddelen waren op de bon, met voedselrellen als gevolg. Vanwege die neutraliteit wachtten Britse krijgsgevangenen in ons land het einde van de oorlog af. Dat kwam uiteindelijk op 11 november 1918. Rond die tijd zinspeelde de socialistische voorman P.J. Troelstra op een revolutie. Voor aanhangers van het koningshuis was dat reden om op het Malieveld hun sympathie voor het koningshuis te tonen.

Pagina 1 van 2
Resultaten 1 - 42 van 54
Sorteer op: Datum