• Met het * teken kunt u zoeken naar termen waarvan u de spelling niet exact weet, of termen waarbij spellingsvarianten voor kunnen komen. Voorbeeld: met de zoekterm Eland* vindt u zowel ‘Eland’ , ‘Elandts’ als ‘Elands’.

  • N.B. Alleen voor de fotoverzameling. Wilt u op straatnaam zoeken in alle collecties tegelijk of in prenten en tekeningen, kaarten en affiches, gebruik dan ‘vrij zoeken’.

  • Bij de fotoverzameling is de voorstelling het uitgangspunt voor de datering (jaar en indien bekend maand en dag), bij prenten, tekeningen, kaarten en affiches wordt het jaar van vervaardiging vermeld. Wanneer de datering van de gevonden afbeelding geschat is, staat er ‘ca.’ voor.

  • Hierbij ook drukkers en uitgevers

  • Op de namen van buurten, wijken en stadsdelen kunt u overzichtsafbeeldingen opzoeken als luchtfoto’s of perspectiefprenten. Afbeeldingen van straten in een bepaalde buurt kunt u alleen opzoeken door op individuele straatnamen te zoeken.

Vignette Gemeente Den Haag

Internationale stad

De vredesconferenties van 1899 en 1907 markeren de opkomst van Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Inmiddels biedt de stad onderdak aan diverse internationale instituten, zoals het Internationaal Gerechtshof en Permanente Hof van Arbitrage (beide zetelend in het Vredespaleis uit 1913), OPCW (Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens), het Joegoslavië-tribunaal, Europol en Eurojust. Ook is het internationale hoofdkantoor van Royal Dutch Shell hier gevestigd. In de Wagenstraat en omgeving is een echt Chinatown ontstaan, compleet met Chinese poorten. U vindt hier een selectie van beeldmateriaal over Den Haag als internationale stad.

Resultaten 1 - 32 van 32
Sorteer op: Datum