• Met het * teken kunt u zoeken naar termen waarvan u de spelling niet exact weet, of termen waarbij spellingsvarianten voor kunnen komen. Voorbeeld: met de zoekterm Eland* vindt u zowel ‘Eland’ , ‘Elandts’ als ‘Elands’.

  • N.B. Alleen voor de fotoverzameling. Wilt u op straatnaam zoeken in alle collecties tegelijk of in prenten en tekeningen, kaarten en affiches, gebruik dan ‘vrij zoeken’.

  • Bij de fotoverzameling is de voorstelling het uitgangspunt voor de datering (jaar en indien bekend maand en dag), bij prenten, tekeningen, kaarten en affiches wordt het jaar van vervaardiging vermeld. Wanneer de datering van de gevonden afbeelding geschat is, staat er ‘ca.’ voor.

  • Hierbij ook drukkers en uitgevers

  • Op de namen van buurten, wijken en stadsdelen kunt u overzichtsafbeeldingen opzoeken als luchtfoto’s of perspectiefprenten. Afbeeldingen van straten in een bepaalde buurt kunt u alleen opzoeken door op individuele straatnamen te zoeken.

Vignette Gemeente Den Haag

Haagse bioscopen

Op 14 maart 2016 is in de Boekhorststraat de vliesgevel verwijderd die sinds 1957 de façade van de oude Thalia bioscoop aan het zicht onttrok. De gevel zal zoveel mogelijk in de oude staat worden teruggebracht. Naar aanleiding van deze "vondst" ziet u hier beelden uit het rijke bioscoopverleden en -heden van Den Haag.

Pagina 1 van 2
Resultaten 1 - 42 van 55
Sorteer op: Datum