• Met het * teken kunt u zoeken naar termen waarvan u de spelling niet exact weet, of termen waarbij spellingsvarianten voor kunnen komen. Voorbeeld: met de zoekterm Eland* vindt u zowel ‘Eland’ , ‘Elandts’ als ‘Elands’.

  • N.B. Alleen voor de fotoverzameling. Wilt u op straatnaam zoeken in alle collecties tegelijk of in prenten en tekeningen, kaarten en affiches, gebruik dan ‘vrij zoeken’.

  • Bij de fotoverzameling is de voorstelling het uitgangspunt voor de datering (jaar en indien bekend maand en dag), bij prenten, tekeningen, kaarten en affiches wordt het jaar van vervaardiging vermeld. Wanneer de datering van de gevonden afbeelding geschat is, staat er ‘ca.’ voor.

  • Hierbij ook drukkers en uitgevers

  • Op de namen van buurten, wijken en stadsdelen kunt u overzichtsafbeeldingen opzoeken als luchtfoto’s of perspectiefprenten. Afbeeldingen van straten in een bepaalde buurt kunt u alleen opzoeken door op individuele straatnamen te zoeken.

Vignette Gemeente Den Haag

Ministeries

De rijksoverheid krimpt, dus is minder kantoorruimte voor ambtenaren nodig. In het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Bezuidenhout worden vluchtelingen gehuisvest. De ministeriegebouwen die in de jaren '70 aan de Schedeldoekshaven verrezen zijn verlaten, een ervan is omgevormd tot kantoren en woningen, het andere wordt gesloopt om plaats te maken voor het Onderwijs en Cultuur Complex. U ziet hier in afbeeldingen hoe de huisvesting van ministeries zich in de loop der jaren ontwikkelde.

Pagina 1 van 2
Resultaten 1 - 42 van 48
Sorteer op: Datum