• Met het * teken kunt u zoeken naar termen waarvan u de spelling niet exact weet, of termen waarbij spellingsvarianten voor kunnen komen. Voorbeeld: met de zoekterm Eland* vindt u zowel ‘Eland’ , ‘Elandts’ als ‘Elands’.

 • N.B. Alleen voor de fotoverzameling. Wilt u op straatnaam zoeken in alle collecties tegelijk of in prenten en tekeningen, kaarten en affiches, gebruik dan ‘vrij zoeken’.

 • Bij de fotoverzameling is de voorstelling het uitgangspunt voor de datering (jaar en indien bekend maand en dag), bij prenten, tekeningen, kaarten en affiches wordt het jaar van vervaardiging vermeld. Wanneer de datering van de gevonden afbeelding geschat is, staat er ‘ca.’ voor.

 • Hierbij ook drukkers en uitgevers

 • Op de namen van buurten, wijken en stadsdelen kunt u overzichtsafbeeldingen opzoeken als luchtfoto’s of perspectiefprenten. Afbeeldingen van straten in een bepaalde buurt kunt u alleen opzoeken door op individuele straatnamen te zoeken.

Vignette Gemeente Den Haag

Luchtfoto Den Haag. Overzicht van de tankgracht tussen de Sportlaan ...

Pagina 11 van 31
Resultaten 11 - 11 van 31
 • Eerste
 • Laatste

Uw reactie

Spelregels

 • Reacties die voor een breed publiek interessant zijn, komen naast de afbeelding te staan. Een redactie beslist hierover.
 • De beeldbank toont uw e-mailadres niet. Het insturen van een oproep om in contact te komen met andere (oud-)Hagenaars heeft daarom geen zin.
 • Wanneer u ons op een fout wijst, voeren wij de verbetering(en) door in de beeldbank. Uw reactie wordt niet geplaatst.
 • Als u ons een vraag wilt stellen, doet u dat dan via haagsgemeentearchief@denhaag.nl, onder vermelding van het identificatienummer. Hier gestelde vragen worden niet in behandeling genomen.
 • Hier gestelde vragen om een afbeelding te ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Voor zover downloaden of bestellen mogelijk is, kan dat via de iconen onder de afbeelding.

 

 

 
 

Reacties

 • J. van der Burgh

  15 maart 2013

  De Goudenregenstraat is in de tekst reeds aangegeven. Iets daarboven een zandvlakte. Daar stond het grote Rode Kruisziekenhuis. In het midden van rechts naar links loopt de Fahrenheitstraat. Helemaal boven is de Ieplaan. Links van beneden naar boven de Sportlaan met daarnaast de lege bedding van de Haagse Beek en rechts bij de bebouwing de Hanenburglaan met een aangelegt ( lege ) bedding van een uitloop van de Haagse Beek. De bezetter gebruikte nl. het water voor de tankgracht. Iets links van het midden staat de Gereformeerde Westduinkerk en daarachter, net zichtbaar, een vierkant gebouw. Dat is het gebouw van de 1e Chr. H.B.S. aan de Populierstraat, nu Chr. College de Populier.

 • H.Frans

  17 oktober 2011

  Op het einde van (boven) de zwarte strook langs de Hanenburglaan staat de kerk der Vrijzinnig Hervormden aan de Beeklaan hoek Houtrustweg.