• Met het * teken kunt u zoeken naar termen waarvan u de spelling niet exact weet, of termen waarbij spellingsvarianten voor kunnen komen. Voorbeeld: met de zoekterm Eland* vindt u zowel ‘Eland’ , ‘Elandts’ als ‘Elands’.

 • N.B. Alleen voor de fotoverzameling. Wilt u op straatnaam zoeken in alle collecties tegelijk of in prenten en tekeningen, kaarten en affiches, gebruik dan ‘vrij zoeken’.

 • Bij de fotoverzameling is de voorstelling het uitgangspunt voor de datering (jaar en indien bekend maand en dag), bij prenten, tekeningen, kaarten en affiches wordt het jaar van vervaardiging vermeld. Wanneer de datering van de gevonden afbeelding geschat is, staat er ‘ca.’ voor.

 • Hierbij ook drukkers en uitgevers

 • Op de namen van buurten, wijken en stadsdelen kunt u overzichtsafbeeldingen opzoeken als luchtfoto’s of perspectiefprenten. Afbeeldingen van straten in een bepaalde buurt kunt u alleen opzoeken door op individuele straatnamen te zoeken.

Vignette Gemeente Den Haag

Informatie

 

De Haagse beeldbank biedt nu de mogelijkheid bestanden gratis te downloaden in hoge resolutie. Wanneer er nog geen hoge resolutiebestand is, kunt u vaak wel het lage resolutiebestand downloaden. Voor een groter bestand kunt u een bestelling plaatsen; de kosten daarvan zijn €47,80.

In sommige gevallen heeft u toestemming nodig van de rechthebbende om een bestand te mogen ontvangen. U ontvangt dan de contactgegevens van de rechthebbende. Heeft u toestemming gekregen, dan stuurt u die ons toe via e-mail of post . Daarna ontvangt u van ons het bestand. Wanneer een foto alleen gedownload mag worden voor privégebruik, ontvangt u het bestand nadat u een verklaring heeft ingevuld en aan ons toegestuurd waarin staat dat u de foto niet gaat publiceren.

 

Tot 23 juni 2017 trof u in onze beeldbank afbeeldingen aan die u wel kon zien, maar niet kon bestellen of downloaden. Dit was omdat wij niet over de contactgegevens van de rechthebbenden beschikten. Helaas hebben wij onlangs moeten besluiten om deze afbeeldingen niet meer te tonen. De afbeeldingen zijn nog wel te zien op onze studiezaal en in de Historische Informatiepunten (HIP’s), die in een aantal Haagse bibliotheken gehuisvest zijn (zie http://www.historischdenhaag.nl/pagina/83/wat_is_een_hip_precies_en_waar). Ook hier geldt echter dat u deze afbeeldingen niet kunt bestellen of downloaden.  
In de komende periode zal het Haags Gemeentearchief de rechthebbenden proberen te achterhalen, zodat veel afbeeldingen weer beschikbaar kunnen komen.

 

 

Het Haags Gemeentearchief stelt in deze beeldbank ruim 270.000 beelden digitaal beschikbaar van Den Haag (inclusief Scheveningen en de voormalige gemeente Loosduinen), Leidschendam, Voorburg en incidenteel andere plaatsen. Deze beelden komen uit de volgende collecties:

 • Foto’s. 215.000 foto’s en prentbriefkaarten uit de periode 1854 tot heden geven een goede indruk van hoe de stad in ruim anderhalve eeuw is veranderd. U vindt in deze verzameling foto’s van straten, personen en gebeurtenissen, luchtfoto's, maar ook opnamen van bijvoorbeeld sportverenigingen, straatmeubilair en openbaar vervoer. Het overgrote deel van de foto’s is in hoge resolutie beschikbaar.

 • Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Ruim 17.000 foto's en dia's gemaakt door fotografen van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) laten (veranderingen in) het stadsbeeld zien. Het accent ligt op de periode tussen 1990 en 2011. Alle foto's zijn in hoge resolutie beschikbaar.

  • Affiches. Hierin bevinden zich aanplakbiljetten van o.m. Haagse musea, theaters en galerieën, maar ook van gemeentediensten, kerken en verenigingen. Van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten heeft het archief ruim 700 buitenlandse affiches in bruikleen, die als lesmateriaal gebruikt zijn. Wegens hun kwetsbaarheid zijn veel affiches niet ter plekke te bekijken, maar via de Beeldbank zijn inmiddels ruim 7.000 beschrijvingen te raadplegen. Vanwege auteursrecht zijn veel beelden helaas alleen op onze studiezaal en in de Historische Informatiepunten (HIP’s) te bekijken.

  • Kaarten en plattegronden. Uit de collectie die ongeveer 2.300 stuks omvat zijn tot nu toe circa 1.200 kaarten en plattegronden toegankelijk gemaakt, waaronder een aantal zeer bijzondere. Zo is er een manuscriptkaart van de Fluwelen Burgwal en omgeving uit 1597, een vestingkaart van Den Haag uit 1603 op perkament van H. Grol (het plan is nooit uitgevoerd), en een stadsplattegrond van C. Elandts uitgegeven door N. Visscher in 1681. Van recentere datum vindt u kaarten en plattegronden van o.a.: Willemspark (Plein 1813) uit 1860, uitbreidingsplan Mariahoeve uit 1935, plan Dudok uit 1947 en Cito Plan-stadsplattegrond Den Haag uit 1976. U kunt deze kaarten en plattegronden tot in detail bekijken.

  • Prenten en tekeningen. De collectie bestaat uit ongeveer 16.000 werken, van de 16de eeuw tot heden. Hierin vindt u topografische afbeeldingen van Den Haag en omstreken, portretten (van Hagenaars, leden van de koninklijke familie, de graven van Holland en de landvoogden der Nederlanden) en afbeeldingen van historische gebeurtenissen. Een hoogtepunt in de verzameling is een reeks topografische tekeningen door de 18de-eeuwse kunstenaarsfamilie La Fargue.

  • Charters. Er zijn elf bijzondere charters uit de collectie gedigitaliseerd. Onder andere het oudste stuk uit 1313, een stuk van Karel V uit 1540 en een charter door Napoleon opgesteld in 1813.

  • Klassenfoto's. Alle klassenfoto's van de website Haagse scholen staan ook in de beeldbank. U kunt vanuit de beeldbank doorklikken naar Haagse scholen, waar u meer informatie vindt en de foto kunt downloaden.

  • Teams. Alle groepsfoto's van de website Haagse verenigingen staan ook in de beeldbank. Omdat het doorgaans om sportverenigingen gaat, gebruiken wij daarvoor de naam Teams. U kunt vanuit de beeldbank doorklikken naar Haagse verenigingen, waar u meer informatie vindt en de foto kunt downloaden.

   

  Aanwinsten

  Via de menukeuze 'Aanwinsten' kunt u bekijken wat recent aan de beeldbank is toegevoegd. U kunt binnen de aanwinsten verder zoeken door een filter toe te passen.

   

  Weergavemenu

  Het zoekresultaat kan in drie vormen gepresenteerd worden:

  Lijst: twaalf thumbnails met verkorte beschrijvingen; wanneer u de muis stilhoudt op de afbeelding ziet u de omschrijving

  Grid: zeven rijen van zes thumbnails; wanneer u de muis stilhoudt op de afbeelding ziet u enkele gegevens

  Galerij: vier rijen van drie thumbnails; wanneer u de muis stilhoudt op de afbeelding ziet u enkele gegevens

  De drie weergaves zijn met symbolen aangeduid.

   

  Filters

  Rechts van uw zoekresultaat is een kolom met als kop ‘Filter op’. Hier worden een aantal bij Alle beelden of bij het zoekresultaat horende kenmerken genoemd, waarop u kunt filteren. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor alleen materiaal uit een bepaalde collectie of van een bepaalde vervaardiger. Het filter kan ook weer verwijderd worden. Met “wis alle filters” verwijdert u in één keer alle filters.

   

  Vergroten

  In de lijstpresentatie, grid- of galleryweergave klikt u op ‘vergroot’ of op het beeld om naar de detailweergave van een afbeelding te gaan. Wanneer een afbeelding in hoge resolutie gescand of gefotografeerd is, en de rechthebbende heeft ons toestemming gegeven de hoge resolutie te tonen, kunt u inzoomen op details. Zodra het beeld groter is dan 640 x 480 pixels ziet u slechts een gedeelte. Met de knoppen onderin het vergrotingsvenster kunt u in- en uitzoomen en schuiven.

  N.B. op de studiezaal van het Haags Gemeentearchief kunt u alle afbeeldingen in hoge resolutie bekijken én afbeeldingen bekijken die wij van de rechthebbende niet op het internet mogen laten zien. Door een technisch probleem is dit tijdelijk niet mogelijk.

   

  Downloaden en bestellen 

  Wanneer onder een afbeeldingdownloadstaat, kunt u direct een digitaal bestand downloaden. Ziet u onder de afbeeldingaanvragen, dan is het onder voorwaarden mogelijk een digitaal bestand te verkrijgen. Wanneer u toestemming nodig heeft van de rechthebbende om te kunnen downloaden, ontvangt u instructies over hoe te handelen. Nadat u toestemming gekregen heeft en het bewijs daarvan naar het Haags Gemeentearchief heeft gestuurd, ontvangt u van ons het bestand. In andere gevallen moet u eerst verklaren dat u de foto alleen voor privégebruik nodig heeft en niet gaat publiceren voor u van ons het bestand ontvangt.

  Afbeeldingen die nog niet in hoge resolutie gedigitaliseerd zijn, kunt u vaak in lage resolutie downloaden. Wilt u toch een hoge resolutiebestand, dan kunt u dat voor € 47,80 bestellen via het icoon cart. Ook nu kan het voorkomen dat u toestemming nodig heeft van de rechthebbende voor uw bestelling wordt afgehandeld.

  Ziet  u onder de afbeelding het icoon cart, dan kan het ook zijn dat u voor het verkrijgen van een digitaal bestand contact moet opnemen met de maker of rechthebbende van de afbeelding. U ontvangt dan de contactgegevens van die persoon of instantie.

  Ook op de studiezaal van het Haags Gemeentearchief kunt u de Beeldbank raadplegen. U kunt dan ook afbeeldingen zien die wij niet op het internet mogen tonen. Downloaden is op de studiezaal wel mogelijk maar het gebruik van usb-sticks is niet toegestaan. U kunt downloads dus hooguit naar uzelf versturen via webmail. Afbeeldingen die geen icoon hebben voor downloaden, aanvragen of bestellen, worden niet geleverd, ook niet op de studiezaal.

   

  Reacties

  Bij iedere afbeelding kunt u een reactie geven. U mag een fout signaleren (graag zelfs!) maar ook aanvullende informatie of uw herinnering aan een bepaalde plek of huis is welkom. Uw e-mailadres is nodig om eventueel contact met u op te kunnen nemen, maar dit wordt niet bij uw reactie vermeld. Afhankelijk van de aard van uw reactie en om welke collectie het gaat, wordt uw reactie na enige tijd òf verwerkt in de beschrijving (u ontvangt daarvan geen bericht), òf als reactie bij de foto geplaatst òf – wanneer de collectiebeheerder de reactie inhoudelijk niet van belang acht – niet geplaatst. Om een reactie te geven of om al geplaatste reacties te bekijken, moet u eerst naar de detailweergave van een afbeelding gaan via ‘vergroot’ of ‘reactie(s)’.

   

  De zoekvelden

  Via het invulvakje rechtsboven in het scherm zoekt u in alle collecties in een groot aantal velden. Klikt u op het witte driehoekje, dan krijgt u de volgende extra mogelijkheden die u per stuk of in combinatie met elkaar kunt gebruiken:

  - woord uit de beschrijving

  Zoekt u naar afbeeldingen van een bakker of van bakkers, dan kunt u door te zoeken op woord uit de beschrijving voorkomen dat u treffers krijgt van bijvoorbeeld vervaardigers die Bakker heten. Om tegelijk op bakker, bakkers en bakkerswinkel te zoeken vult u in ‘bakker*’. U kunt ook een * aan het begin plaatsen en zelfs aan het begin en aan het eind van een zoekterm. Door te zoeken op ‘*woning*’ vindt u eengezinswoning, bewoning, woningbouw enzovoort.

  - straatnaam

  Gebruikt u het veld straatnaam, dan zoekt u uitsluitend in de fotoverzameling. Om in de andere collecties op straatnaam te zoeken kunt u het beste vrij zoeken gebruiken en daarna desgewenst filteren op collectienaam.

  Zodra u in het vakje straatnaam begint te typen krijgt u suggesties aangeboden uit de stratenlijst. In die lijst komen niet alleen straatnamen voor maar ook begrippen als Vissershaven, Hofvijver, Haagse Bos, Zeezijde-Strand en Zeezijde-Boulevard. Straten met veel foto’s zijn onderverdeeld, maar u kunt altijd ook op de straat zonder onderverdeling zoeken. Wanneer u een onderdeel uit de lijst aanklikt moet u nogmaals ‘Enter’ geven om te zoeken. Door dit veld te gebruiken voorkomt u dat in uw zoekresultaat foto’s voorkomen die bijvoorbeeld ‘gezien naar de ...straat’ zijn.

  - trefwoord

  Via het veld trefwoord zoekt u in door de beheerders aan een afbeelding toegekende kenmerken. Helaas zijn de verschillende collecties niet geheel uniform ontsloten. Voor een zo volledig mogelijk resultaat kunt u het beste meerdere termen uitproberen.

  - datering

  Door een begin en einddatum in te vullen (bijvoorbeeld 1 1 1990 en 31 12 1999) kunt u uw zoekactie beperken tot een bepaalde periode. Vul minstens altijd een begin- én eindjaar in!

  Van veel afbeeldingen is de datering geschat, u ziet dat aan ‘ca.’ voor de datum.

  N.B. bij de foto’s is de voorstelling het uitgangspunt voor de datering, bij de andere collecties de vervaardiging. Een in 1800 gedrukt portret van Jacob Cats (1577-1660) is dus gedateerd op 1800, een in 1910 vervaardigde afdruk van een negatief uit 1855 is gedateerd op 1855. Prentbriefkaarten zijn weliswaar drukwerk maar maken deel uit van de collectie Foto’s

  - vervaardiger

  Via het veld vervaardiger zoekt u naar de maker in brede zin: fotograaf, tekenaar, ontwerper, drukker, uitgever, graveur en dergelijke. Met ‘meijer, j*’ of ‘j* meijer’ zoekt u zowel op ‘meyer, jacques’ als ‘meyer, j.’. Met ‘me*er’ zoekt u op Meyer, Meijer, Meeter enzovoort. 

  - buurt, wijk, randgemeente

  Met ‘buurt, wijk, randgemeente’ kunt u overzichtsafbeeldingen opzoeken als luchtfoto’s en perspectiefprenten maar bijvoorbeeld ook kaarten van delen van de stad. Houdt u er rekening mee dat bij afbeeldingen van straten en gebouwen meestal niet de naam is vermeld van de buurt, wijk of stadsdeel waar deze gelegen zijn. Om alle afbeeldingen van een wijk te bekijken moet u dus op de individuele straatnamen zoeken.

  - naam afgebeelde persoon

  Via ‘afgebeelde persoon’ kunt u specifiek zoeken naar portretten of andere afbeeldingen waarop personen voorkomen.

  - identificatienummer

  U kunt iedere afbeelding terugzoeken op het in de beschrijving vermelde identificatienummer.

   

  Tips

  - Om alle velden leeg te maken, klik op ‘Alle beelden'. (Uitgebreid zoeken wordt dan ingeklapt).

  - Onder Thema's staan presentaties van beelden uit verschillende collecties, over gevarieerde onderwerpen.