• Met het * teken kunt u zoeken naar termen waarvan u de spelling niet exact weet, of termen waarbij spellingsvarianten voor kunnen komen. Voorbeeld: met de zoekterm Eland* vindt u zowel ‘Eland’ , ‘Elandts’ als ‘Elands’.

 • N.B. Alleen voor de fotoverzameling. Wilt u op straatnaam zoeken in alle collecties tegelijk of in prenten en tekeningen, kaarten en affiches, gebruik dan ‘vrij zoeken’.

 • Bij de fotoverzameling is de voorstelling het uitgangspunt voor de datering (jaar en indien bekend maand en dag), bij prenten, tekeningen, kaarten en affiches wordt het jaar van vervaardiging vermeld. Wanneer de datering van de gevonden afbeelding geschat is, staat er ‘ca.’ voor.

 • Hierbij ook drukkers en uitgevers

 • Op de namen van buurten, wijken en stadsdelen kunt u overzichtsafbeeldingen opzoeken als luchtfoto’s of perspectiefprenten. Afbeeldingen van straten in een bepaalde buurt kunt u alleen opzoeken door op individuele straatnamen te zoeken.

Vignette Gemeente Den Haag

Fotoalbums

Bij het Haags Gemeentearchief bevinden zich fotoalbums van 1860 tot heden met uiteenlopende onderwerpen die samen een goede indruk geven van het leven, wonen en werken in de stad Den Haag. Ieder fotoalbum laat een duidelijk tijdsbeeld zien doordat foto’s, tekst en vormgeving in hun oorspronkelijke context behouden zijn gebleven. Op deze plek bieden wij de mogelijkheid een aantal van onze fotoalbums online te bekijken.

Bestellen

Mocht u tijdens het bekijken een foto willen bestellen dan kan dat via het tabblad Afzonderlijke foto's. Klik op de foto en u wordt doorgelinkt naar de Beeldbank waar de besteloptie zit -net als de mogelijkheid voor reacties. Om terug te keren naar het album klikt u op toon in album onderaan de foto, of klikt u de pagina weg. Het kan voorkomen dat sommige fotoalbums geen link naar de Beeldbank hebben. Stuurt u dan een email naar haagsgemeentearchief@denhaag.nl. Vermeld om welk album het gaat (albumnummer) en wat u wilt bestellen. Wij nemen dan contact met u op.

Bekijk hieronder de fotoalbums. Klik om te beginnen op een thumbnail of titel van een fotoalbum. Vanuit het openingsscherm kunt u gaan bladeren. Om een ander fotoalbum te bekijken gaat u terug naar dit scherm.

 

 

 • Distributie door het Centraal Broodkantoor tijdens de Eerste Wereldoorlog Albumnummer FA 2097
 • De eerste jaren van De Centrale, een bank verbonden met de sociaaldemocratische arbeidersbeweging. Albumnummer FA 2095    
 • Afscheidsalbum van de heer mr. A.C. Crena de Jongh, bestuurslid en voorzitter van de Ambachtsscholen in Den Haag. Foto's van eerste en tweede ambachtsschool: gebouwen, klassen en interieurs (met leerlingen). Albumnummer FA 4012
 • Ontwikkeling van de Haagsche Reinigingsdienst in beeld. Albumnummer FA 4013
 • Kinderhulde door de Cordi Sacratissimoscholen bij Villa Maris Stella aan de Scheveningseweg nr. 33, ter gelegenheid van het gouden priesterfeest van pastoor H.J. van de Ven. Albumnummer FA 2096
 • Personeel en bezoekers van zwembad Zuiderpark in de vroege jaren Albumnummer FA 5022
 • Den Haag in oorlogstijd. Van mobilisatie t/m bevrijding. Albumnummer FA 4014
 • Vlootschouw te Scheveningen in aanwezigheid van koningin Juliana en prins Bernhard. Albumnummer FA 1047
 • 40-jaar onderwijs jubileum van onderwijzeres Marie Rensing op de Mariaschool Kerklaan te Scheveningen. Album bevat klassenfoto's, collega's en jubilea. Albumnummer FA 1049