• Met het * teken kunt u zoeken naar termen waarvan u de spelling niet exact weet, of termen waarbij spellingsvarianten voor kunnen komen. Voorbeeld: met de zoekterm Eland* vindt u zowel ‘Eland’ , ‘Elandts’ als ‘Elands’.

  • N.B. Alleen voor de fotoverzameling. Wilt u op straatnaam zoeken in alle collecties tegelijk of in prenten en tekeningen, kaarten en affiches, gebruik dan ‘vrij zoeken’.

  • Bij de fotoverzameling is de voorstelling het uitgangspunt voor de datering (jaar en indien bekend maand en dag), bij prenten, tekeningen, kaarten en affiches wordt het jaar van vervaardiging vermeld. Wanneer de datering van de gevonden afbeelding geschat is, staat er ‘ca.’ voor.

  • Hierbij ook drukkers en uitgevers

  • Op de namen van buurten, wijken en stadsdelen kunt u overzichtsafbeeldingen opzoeken als luchtfoto’s of perspectiefprenten. Afbeeldingen van straten in een bepaalde buurt kunt u alleen opzoeken door op individuele straatnamen te zoeken.

Vignette Gemeente Den Haag
  • Eerste
  • Laatste

Uw reactie

Spelregels

  • Reacties die voor een breed publiek interessant zijn, komen naast de afbeelding te staan. Een redactie beslist hierover.
  • De beeldbank toont uw e-mailadres niet. Het insturen van een oproep om in contact te komen met andere (oud-)Hagenaars heeft geen zin.
  • Wanneer u ons op een fout wijst, voeren wij de verbetering(en) door in de beeldbank. Uw reactie wordt niet geplaatst.
  • Als u ons een vraag wilt stellen, doet u dat dan s.v.p. via haagsgemeentearchief@denhaag.nl, onder vermelding van het identificatienummer.
 
 

Reacties

Geen reacties