Nieuwe Parklaan 90, de Nieuwe Badkapel; vervaardiger: Gispen, Piet; 6 -11 -2017

Levering via fotograaf

Dit beeld wordt niet geleverd door het Haags Gemeentearchief, maar door de fotograaf of rechthebbende. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

U kunt contact opnemen met:

: Gispen, Piet
: gispen@pietgispen.com
: http://www.pietgispen.com