Wethouder A.T. Duivesteijn plant de eerste kastanjeboom bij de uitbreiding van d…

Levering via fotograaf

Dit beeld wordt niet geleverd door het Haags Gemeentearchief, maar door de fotograaf of rechthebbende. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

U kunt contact opnemen met:

: Pevry Press
: 070-3854670