Burgemeester drs. F.G.L.L. Schols opent in zijn hoedanigheid van voorzitter van …

Toestemming vereist bij publicatie

Geachte klant, wanneer u dit beeld wilt gebruiken in een publicatie moet u zélf toestemming vragen aan de rechthebbende. Let op, de rechthebbende kan hier kosten voor in rekening brengen.

Contactgegevens van de rechthebbende ontvangt u verderop in de bestelprocedure.

U kunt in één opdracht meerdere downloads tegelijk bestellen.

Bestelt u downloads waar geen toestemming voor nodig is, dan komen die altijd direct beschikbaar.

Wilt u doorgaan met uw bestelling, maak onderaan de pagina uw keuze.