Bazaar van de Russische Emigranten Vereniging in de Haagse Kunstkring; vervaardi…

Levering via fotograaf

Dit beeld wordt niet geleverd door het Haags Gemeentearchief, maar door de fotograaf of rechthebbende. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

U kunt contact opnemen met:

: A.N.P.
: fotoverkoop@anp.nl