Saturnusstraat 27-35; vervaardiger: Loermans, Marsel; 28 -4 -2016

Levering via fotograaf

Dit beeld wordt niet geleverd door het Haags Gemeentearchief, maar door de fotograaf of rechthebbende. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

U kunt contact opnemen met:

: Loermans, Marsel
: loermans@xs4all.nl
: www.loermans.nl