Indien u een foto, tekening, prent, kaart of affiche publiceert, bijvoorbeeld in een boek, op uw eigen website of op sociale media zoals facebook (dit geldt ook voor besloten groepen), moet u rekening houden met het volgende.

Het persoonlijkheidsrecht (Auteurswet art. 25) bepaalt dat u de naam van de maker van een werk moet vermelden, zolang het auteursrecht bestaat. Dit persoonlijkheidsrecht kan bij overlijden van de maker zijn overgedragen op iemand anders. Naamsvermelding is dus in veel gevallen verplicht. Ook moet u de collectie vermelden waar u de afbeelding vandaan hebt. Uw bronvermelding wordt dan bijvoorbeeld: fotograaf Jan Jansen, collectie Haags Gemeentearchief.

Ik heb kennis genomen van de verplichting tot naamsvermelding van de maker van een afbeelding en van de verplichting het Haags Gemeentearchief als bron te vermelden wanneer ik een afbeelding publiceer.