J. Altmaier (uit Duitsland) (rechts), plaatsvervangende voorzitter van de Gemeen…

Reproductie via fotograaf

Helaas kunt u dit beeld niet in de webwinkel bestellen.

De rechthebbende verzorgt zelf de reproductie.

U kunt contact opnemen met:

: A.N.P. (Coersen, D.)
: Postbus 1
: 2501 AA
: Den Haag
: fotoverkoop@anp.nl
: 070-4141111